போலீஸ் ஸ்டேஷன் number, vellore dist pollice stations telephone numbers

VELLORE – POLICE STATIONS AND PHONE NUMBERS
POLICE STATION INSPECTOR NAME PHONE NUMBER(S)

http://www.tnpolice.gov.in/District_Details.php?code=29598#

ALANGAYAM 04174-265244
AMBALUR 04174-267279
AMBUR TALUK 04174-242781
AMBUR TOWN 04174-242304 / 242781
ANAICUT 0416-2276350
ARAKONAM TALUK 04177-237170
ARAKONAM TOWN 04177-236668
ARCOT TALUK 04172-235950
ARCOT TOWN 04172-233228
AWPS – AMBUR TOWN 04174 – 253530
AWPS – ARAKONAM 04177 – 233190
AWPS – GUIDYATHAM 04171 – 229100
AWPS – RANIPET 04172 – 273990
AWPS – THIRUPATHUR 04179 – 221320
AWPS – VANIYAMBADI 04174 – 235100
AWPS – VELLORE 0416 – 2221204
BAGAYAM 0416-2262837
BANAVARAM 04177-249243 / 249094
ELAGIRI 04179-245233
GUDIYATHAM TALUK 04171-221188
GUDIYATHAM TOWN 04171-220100
JOLARPET 04179-241233
K.V.KUPPAM 04171-246244 / 245699
KALAVAI 04173-242235
KANDILI 04179-248228
KATPADI 0416-2242028
KAVALUR 04174-265858
KAVERIPAKKAM 04177-254230
KONDAMPALAYAM 04172-262236
KURISILAPET 04179-246307
LATHERI 0416-2238202
MELPADI 04172-252241
MELPATTI —
NATRAMPALLI 04179-242235
NEMILI 04177-247218
OMERABAD 04174-255500
PALLIKONDA 04171-244224
PANAMADANGI 0416-2238378
PARADARAMI 04171-247240
PERNAMPET 04171-272259
PONNAI 04172-257240
RANIPET 04172-270129
RANIPET SIPCOT 04172-244399
SATHUVACHERI 0416-2252048
SHOLINGHUR 04172-262263
THAKKOLAM 04177-232138
THIMIRI 04172-258240
THIRUPATHUR TALUK 04179-220040
THIRUPATHUR TOWN 04179-230045
THIRUVALAM 0416-2236280
VALAPANDAL 04182-244240 / 244967
VANIYAMBADI TALUK 04174-232110
VANIYAMBADI TOWN 04171-225100
VELLORE NORTH 0416-2220021
VELLORE SOUTH 0416-2220002
VELLORE TALUK 0416-2220324
VEPPANKUPPAM 04174-243530
VIRINCHIPURAM 0416-2272235
VIRUDAMPET 0416-2242518
WALAJAPET 04172-232100

Advertisements

போலீஸ் ஸ்டேஷன் number, vellore dist pollice stations telephone numbers

VELLORE – POLICE STATIONS AND PHONE NUMBERS
POLICE STATION INSPECTOR NAME PHONE NUMBER(S)

http://www.tnpolice.gov.in/District_Details.php?code=29598#

ALANGAYAM 04174-265244
AMBALUR 04174-267279
AMBUR TALUK 04174-242781
AMBUR TOWN 04174-242304 / 242781
ANAICUT 0416-2276350
ARAKONAM TALUK 04177-237170
ARAKONAM TOWN 04177-236668
ARCOT TALUK 04172-235950
ARCOT TOWN 04172-233228
AWPS – AMBUR TOWN 04174 – 253530
AWPS – ARAKONAM 04177 – 233190
AWPS – GUIDYATHAM 04171 – 229100
AWPS – RANIPET 04172 – 273990
AWPS – THIRUPATHUR 04179 – 221320
AWPS – VANIYAMBADI 04174 – 235100
AWPS – VELLORE 0416 – 2221204
BAGAYAM 0416-2262837
BANAVARAM 04177-249243 / 249094
ELAGIRI 04179-245233
GUDIYATHAM TALUK 04171-221188
GUDIYATHAM TOWN 04171-220100
JOLARPET 04179-241233
K.V.KUPPAM 04171-246244 / 245699
KALAVAI 04173-242235
KANDILI 04179-248228
KATPADI 0416-2242028
KAVALUR 04174-265858
KAVERIPAKKAM 04177-254230
KONDAMPALAYAM 04172-262236
KURISILAPET 04179-246307
LATHERI 0416-2238202
MELPADI 04172-252241
MELPATTI —
NATRAMPALLI 04179-242235
NEMILI 04177-247218
OMERABAD 04174-255500
PALLIKONDA 04171-244224
PANAMADANGI 0416-2238378
PARADARAMI 04171-247240
PERNAMPET 04171-272259
PONNAI 04172-257240
RANIPET 04172-270129
RANIPET SIPCOT 04172-244399
SATHUVACHERI 0416-2252048
SHOLINGHUR 04172-262263
THAKKOLAM 04177-232138
THIMIRI 04172-258240
THIRUPATHUR TALUK 04179-220040
THIRUPATHUR TOWN 04179-230045
THIRUVALAM 0416-2236280
VALAPANDAL 04182-244240 / 244967
VANIYAMBADI TALUK 04174-232110
VANIYAMBADI TOWN 04171-225100
VELLORE NORTH 0416-2220021
VELLORE SOUTH 0416-2220002
VELLORE TALUK 0416-2220324
VEPPANKUPPAM 04174-243530
VIRINCHIPURAM 0416-2272235
VIRUDAMPET 0416-2242518
WALAJAPET 04172-232100